Tin tức
Jan 05, 2016
Năm 2015 là một năm Traphaco đã có bước tiến đột phá trong hoạt động Sản xuất - Kinh doanh, với việc triển khai thành công Chính sách bán hàng hệ thống Nhà thuốc, với việc tiên phong trong tái cấu trúc cũng như đầu tư về khoa học công nghệ, Traphaco tiếp tục khẳng định được vị trí là “người dẫn đầu”