Tin tức
Nov 15, 2021
Ngày 28/11 hàng năm trở thành ngày Lễ quan trọng của tất cả CBNV làm việc tại CTCP Traphaco. Trải qua 49 năm xây dựng và phát triển, Traphaco giờ đây đã lớn mạnh không ngừng, trở thành thương hiệu dược phẩm hàng đầu Việt Nam, dành được tình cảm và sự tín nhiệm của cả xã hội.