Tin tức
Nov 27, 2019
Tối 26/11/2019, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam - VBCSD đã tổ chức lễ công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2019. Công ty cổ phần Traphaco (Traphaco) vượt qua gần 500 hồ sơ doanh nghiệp, tiếp tục được bình chọn Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2019.