Tin tức
Oct 27, 2022
Ngày 26/10/2022, CTCP Traphaco tham dự và là diễn giả khách mời trong Hội thảo chuyên đề “Thúc đẩy yếu tố đa dạng và bao trùm trong kinh doanh bền vững thời đại số hóa” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VCCI-VBCSD) tổ chức. Chương trình thuộc khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2022.