Tin tức
Nov 05, 2020
Trong cơ cấu doanh thu quý III của Công ty cổ phần dược Traphaco có thêm sản phẩm mới: trà thảo dược Traphaco Boganic. Gia nhập thị trường 3 tỷ USD mỗi năm, ông lớn dược phẩm này có toan tính gì?