Khẳng định vai trò tiên phong của Thương hiệu dẫn đầu ngành Dược trong phát triển bền vững, Traphaco đã mạnh dạn đến với bà con nông dân miền núi, vùng sâu vùng xa để cùng xây dựng và phát triển các vùng trồng dược liệu.