Tin tức
Oct 07, 2015
Tại Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam 2015 với chủ đề “Doanh nhân cùng Nông dân hội nhập”, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, các doanh nhân đã cùng thảo luận, trao đổi và đưa ra nhiều giải pháp nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế, tại diễn đàn này Traphaco cũng chia sẻ về mô hình liên kết Nông dân - Doanh nghiệp để đầu tư xây dựng các vùng trồng dược liệu sạch tại các địa phương; đồng hành cùng bà con nông dân phát triển kinh tế.